Ден на дрвото (настан: 30-11-2016)


Во Македонска Каменица се спроведе акцијата Ден на девото на три локации, активно учество земаа учениците од средното и основното училиште, Македонски шуми и еколошкото друштво „Здравец 2002“линк: https://www.facebook.com/ekolosko.drustvo/media_set?set=a.1215925478446556.1073741865.100000873472735&type=3